REKONSTRUKCIJA ZGRADE PREDUZEĆA


                 

 

Završetkom fasaderskih radova na upravnoj zgradi JP“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Banovići završen je proces adaptacije,sanacije i rekonstrukcije ovog objekta koji je bio u dosta lošem stanju.      Pored unutrašnjeg uređenja radnih prostorija(kancelarije,hodnici,kupatila i mokri čvorovi,mini kuhinja), JP“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Banovići je nastavilo sa uređenjem na poslovnom objektu sjedišta preduzeća,te je izvršena sanacija krova i oluka kao i zamjena dotrajale stolarije, sa čime su stvoreni uslovi za fasaderske radove kao završnu fazu uređenja objekta koji su zavšeni u Aprilu 2015 godine.

Monday the 13th - Joomla Templates. Copyright JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovići