OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

 

 

JP.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići je nastalo 26.10.2010 godine upisom u sudski registar. Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje, distribucija i pročišćavanje vode, kao i odvođenje otpadnih voda. Preduzeće je osnovano podjelom firme prednika JP“Komunalac“ d.o.o. Banovići na tri nova društva, odnosno donošenjem odluke o osnivanju JP.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići kao jednog od tri novonastala preduzeća sljednika.

Thursday the 13th - Joomla Templates. Copyright JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovići