MISIJA I VIZIJA

 

Misija JP.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići je obezbjeđenje kontinuiranog i kvalitetnog snabdijevanja higijenski ispravnom vodom za piće svih naših korisnika,  kao i obezbijeđenje odvođenja otpadnih voda u skladu sa važećim ekološkim standardima.

 

Vizija  JP.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići je da postane primjer uspješnog preduzeća koje kontinuirano i balansirano povećava nivo zadovoljenja potreba svih naših korisnika, kao i drugih interesnih grupa preduzeća, a oslanjajući se pritom prije svega na kreativnost, inovativnost, odgovornost i zadovoljstvo vlastitih kadrova koji su naš najveći potencijal.

Thursday the 13th - Joomla Templates. Copyright JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovići